XXX. ROČNÍK
Národního festivalu
dechových orchestrů
ve Štětí
24. - 27. 6. 2022

FEDO 2022

Program 30. ročníku Národního festivalu dechových orchestrů ve Štětí FEDO 2020, pořádaného ve dnech 24. – 26. června 2022, bude upřesněn.