XXX. ROČNÍK
Národního festivalu
dechových orchestrů
ve Štětí
26. - 28. 6. 2020

FEDO 2020

Program 30. ročníku Národního festivalu dechových orchestrů ve Štětí FEDO 2020, pořádaného ve dnech 26. – 28. června 2020, bude upřesněn.