XXX. ROČNÍK
Národního festivalu
dechových orchestrů
ve Štětí
24. - 26. 6. 2022

Novinky

Přesun festivalu na rok 2022

23.4.2021

 

Z důvodu mimořádné situace a opatření v České republice proti onemocnění coronavirem Covid -19 se Rada města Štětí rozhodla o zrušení konání 30. Národního festivalu dechových orchestrů FEDO 2021.

Novým termínem 30. ročníku Národního festivalu dechových orchestrů FEDO tak bude 24. - 26. červen 2022. Od příštího roku bude festival pokračovat ve dvouletých intervalech jako doposud, tedy v sudých letech.

Těšíme se na setkání s Vámi v příštím roce, v termínu 24. – 26. června 2022.

Za organizační a programovou komisi vám přeje příjemné a klidné dny.

Radomil Kulhánek, vedoucí KIZ Štětí